Docs

Blokkering av SMTP

Spam

Over 70% av all eposttrafikk i verden er spam. Det er viktig for oss som et hostingselskap å holde spamutsendelse fra våre adresser til et absolutt minimum. Det vil alltid forekomme noe, men vi jobber aktivt med tiltak som forhindrer spam og ønsker følgelig å ha alle våre adresser så "rene" som mulig.

Blokkering av SMTP

Nettverket vårt blokkerer som standard portene 25, 587 og 465 utgående fra vårt datasenter. Dette for å forhindre spamming fra våre adresser.

Hvordan får jeg sendt epost?

Kunder kan ta kontakt med oss i en support ticket å be om å få åpnet en eller flere av de blokkerte portene til sin server. Fortell oss hvorfor du behøver portene åpnet, så ordner vi dette for deg. Alternativt kan du benytte vår SMTP-server spamvask.terrahost.no for utsending. Benytter du spamvask.terrahost.no går epost via et filter hos oss før de sendes til mottaker.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss!
Sist oppdatert 17th Oct 2016