Docs

Oppsett av IPv6 på Debian / CentOS / FreeBSD

Oppdatert: 30 Juni 2016 15:30

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du setter opp ditt IPv6 subnet på Debian, CentOS, FreeBSD og Windows.

Alle servere leveres med èn IPv4-adresse, og et /48 IPv6-subnet som tildeles ved hjelp av DHCPv6-PD (Prefix Delegation).

I dette eksemplet går vi utifra at:

Ditt subnet er: 2a03:94e0:1000::/48.

Installasjon av dibbler-client

Før vi går i gang med konfigurasjonen av IP-adresser må du ha forespurt et IPv6-nett i kontrollpanelet. Videre setter vi opp dibbler-client for å ta i mot dette IPv6-nettet.

For Ubuntu/Debian

apt-get install dibbler-client

For CentOS/RHEL

yum install dibbler-client

For FreeBSD

pkg install dibbler-client

Konfigurering av dibbler-client

Debian / Ubuntu

Åpne filen /etc/dibbler/client.conf og erstatt innholdet med følgende tekst:

duid-type duid-ll
inactive-mode
log-level 8
iface eth0 {
    pd
}

Du erstatter eth0 med ditt nettverkskort om det skulle være noe annet.

Kjør følgende kommando for å legge inn din DUID. Erstatt {duid} med din DUID-kode fra kontrollpanelet:

echo "{duid}" > /var/lib/dibbler/client-duid

CentOS

Åpne filen /etc/dibbler/client.conf og erstatt innholdet med følgende tekst:

auth-protocol reconfigure-key
auth-replay monotonic
auth-methods digest-hmac-md5
duid-type duid-ll
inactive-mode
log-level 8
iface eth0 {
    pd
}

Du erstatter eth0 med ditt nettverkskort om det skulle være noe annet.

Kjør følgende kommando for å legge inn din DUID. Erstatt {duid} med din DUID-kode fra kontrollpanelet:

echo "{duid}" > /var/lib/dibbler/client-duid

Konfigurer nettverket - Debian / Ubuntu

Åpne filen /etc/network/interfaces. Det vil allerede være konfigurasjon i denne filen for IPv4. Under er et eksempel

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0 
iface eth0 inet static
address 185.125.168.100
netmask 255.255.255.0
gateway 185.125.168.1

Legg til følgende tekst i filen:

iface eth0 inet6 static
address 2a03:94e0:1000::1
netmask 48

Du kan legge til flere adresser ved å duplikere blokken og endre eth0 til eth0:0 og øke tallet fra 1 til f.eks 2.

Lagre filen og start nettverket på nytt med service networking restart. Ofte kan det være lurt å ta en full omstart av din server.

Konfigurer nettverket - CentOS

Åpne filen /etc/sysconfig/network og legg til følgende:

NETWORKING_IPV6=yes

Åpne filen /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 og legg til følgende linjer:

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2a03:94e0:1000::1/48

Mange installasjoner har allerede IPV6INIT=yes og denne linjen behøves da altså ikke om så er tilfellet.

Lagre filen og start nettverket på nytt med service network restart. Ofte kan det være lurt å ta en full omstart av din server.

Konfigurer nettverket - FreeBSD

Guide for FreeBSD kommer snart.

Konfigurer nettverket - Windows

Guide for Windows kommer snart.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss!
Sist oppdatert 30th Jun 2016