Docs

Oppsett av IPv6 (Outdated)

THIS ARTICLE IS OUTDATED. PLEASE SEE THIS GUIDE

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du setter opp ditt IPv6 subnet på Debian, CentOS, FreeBSD og Windows.

Alle servere leveres med èn IPv4-adresse, og et /48 IPv6-subnet som tildeles ved hjelp av DHCPv6-PD (Prefix Delegation).

I dette eksemplet går vi utifra at:

Ditt subnet er: 2a03:94e0:1000::/48.

Installasjon av dibbler-client

Før vi går i gang med konfigurasjonen av IP-adresser må du ha forespurt et IPv6-nett i kontrollpanelet. Videre setter vi opp dibbler-client for å ta i mot dette IPv6-nettet.

For Ubuntu/Debian

apt-get install dibbler-client

For CentOS/RHEL

yum install dibbler-client

For FreeBSD

pkg install dibbler-client

Konfigurering av dibbler-client

Debian / Ubuntu

Åpne filen /etc/dibbler/client.conf og erstatt innholdet med følgende tekst:

duid-type duid-ll
inactive-mode
log-level 8
iface eth0 {
    pd
}

Du erstatter eth0 med ditt nettverkskort om det skulle være noe annet.

Kjør følgende kommando for å legge inn din DUID. Erstatt {duid} med din DUID-kode fra kontrollpanelet:

echo "{duid}" > /var/lib/dibbler/client-duid

CentOS

Åpne filen /etc/dibbler/client.conf og erstatt innholdet med følgende tekst:

auth-protocol reconfigure-key
auth-replay monotonic
auth-methods digest-hmac-md5
duid-type duid-ll
inactive-mode
log-level 8
iface eth0 {
    pd
}

Du erstatter eth0 med ditt nettverkskort om det skulle være noe annet.

Kjør følgende kommando for å legge inn din DUID. Erstatt {duid} med din DUID-kode fra kontrollpanelet:

echo "{duid}" > /var/lib/dibbler/client-duid

Konfigurer nettverket - Debian / Ubuntu

Åpne filen /etc/network/interfaces. Det vil allerede være konfigurasjon i denne filen for IPv4. Under er et eksempel

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0 
iface eth0 inet static
address 185.125.168.100
netmask 255.255.255.0
gateway 185.125.168.1

Legg til følgende tekst i filen:

iface eth0 inet6 static
address 2a03:94e0:1000::1
netmask 48

Du kan legge til flere adresser ved å duplikere blokken og endre eth0 til eth0:0 og øke tallet fra 1 til f.eks 2.

Lagre filen og start nettverket på nytt med service networking restart. Ofte kan det være lurt å ta en full omstart av din server.

Konfigurer nettverket - CentOS

Åpne filen /etc/sysconfig/network og legg til følgende:

NETWORKING_IPV6=yes

Åpne filen /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 og legg til følgende linjer:

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2a03:94e0:1000::1/48

Mange installasjoner har allerede IPV6INIT=yes og denne linjen behøves da altså ikke om så er tilfellet.

Lagre filen og start nettverket på nytt med service network restart. Ofte kan det være lurt å ta en full omstart av din server.

Konfigurer nettverket - FreeBSD

Guide for FreeBSD kommer snart.

Konfigurer nettverket - Windows

Guide for Windows kommer snart.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss!
Sist oppdatert 15th Jan 2018