Nettverk

Nettverket

Vårt nettverk består utelukkende av kvaltetsutstyr fra Cisco. Vi har valgt to av landets beste leverandører på IP-transit til oss for å gi en god diversitet.

Telenor og Altibox er for øyeblikket våre leverandører på båndbredde. Vi jobber stadig med å utvide med mer båndbredde, samt å få på plass avtaler med flere leverandører.

Nettverksinformasjon

Informasjon relatert til nettverket på din dedikerte server finner du under arkfanen "Nettverk" i kontrollpanelet.

BGP

Vårt nettverk benytter protokollen BGP for multihoming i vårt datasenter. Våre kjerneroutere bygger optimaliserte rutingtabeller og sorterer trafikk basert på korteste AS-path. Om en av våre transitleverandører skulle falle ut vil all trafikk automatisk rutes via en annen leverandør.

På denne måten er vi sikret god redundans i vårt nettverk. De ulike leverandørene har også ulike føringsveier inn i bygget, som gir en sikkerhet skulle et fiberpar graves over eller lignende.

IPv4

Din server leveres med 1 fast ekstern IP-adresse som standard.

Våre nettverk er:

  • 185.125.168.0/22
  • 185.181.60.0/22
  • 185.243.216.0/22

Fra 1. mai 2016 er ikke lenger våre gamle adresser (81.167.229.0/24, 84.234.221.0/24, 84.234.233.0/24) i bruk. Alle servere har blitt migrert til nye IP-adresser.

Ekstra IPv4

Du bestiller ekstra IP-adresser ved å ta kontakt med oss i en support ticket. Prisen for en ekstra IP-adresse er 15,- per ip per måned. Ved bestilling av ekstra IP-adresse må du også begrunne hvorfor du har behov for ekstra adresser. Dette fordi det globalt er mangel på IPv4-adresser å vi må spare på de ressursene vi har.

IPv6

IPv6 leveres som standard (fra sommeren 2016) på alle virtuelle og dedikerte servere. Et /48-nett tildeles hver server når du bestiller ny, eller reinstallerer din gamle server. Du trenger ikke lenger bekymre deg for konfigurasjon av IPv6, dette er allerede satt opp når du installerer din server.

Får du tildelt nettet 2a03:94e0:10aa::/48, vil din IPv6-adresse være 2a03:94e0:10aa::1. Et /48-nett inneholder så mye som 1,208,925,819,614,629,174,706,176 IP-adresser.

Reverse DNS

For å endre reverse DNS-oppslag på din IP-adresse logger du inn i kontrollpanelet å går til den aktuelle serveren. Klikk på RevDNS for å få opp listen hvor du utfører disse endringene.

Nettverksstatistikk

Med hver dedikerte server gir vi deg også tilgang til en oversikt over ditt trafikkforbruk. Eksempler finner du under Nettverkstatistikk.

Last updated on 22nd Sep 2021