Bytte av rootpassord

Denne dokumentasjonen beskriver hvordan du selv kan bytte root passord om du har glemt/mistet dette ved hjelp av rescuemodus. Start serveren i rescuemodus, dette er beskrevet under Start i rescuemodus.

Montering av partisjoner

Din server har nå startet i rescuemodus og du skal montere dine partisjoner i systemet. Partisjonsnummeret kan variere fra server til server, derfor monterer vi de tre første:

mkdir /mnt/sda1 /mnt/sda2 /mnt/sda3
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
mount /dev/sda2 /mnt/sda2
mount /dev/sda3 /mnt/sda3

Din rootpartisjon er med stor sannsynlighet enten sda1 eller sda2. Sjekk ved å liste innholdet i mappene med ls /mnt/sda1 og ls /mnt/sda2. Det skal se omtrent slik ut:

# ls -la /mnt/sda1 (eller sda2)
totalt 128
drwxr-xr-x 29 root   root   4096 mars 14 10:37 .
drwxr-xr-x 29 root   root   4096 mars 14 10:37 ..
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 mars 14 10:54 bin
drwxr-xr-x  3 root   root   4096 mars 14 10:38 boot
drwxr-xr-x  4 root   root   4096 april 14 2015 build
drwxr-xr-x 14 root   root   3240 april 4 11:01 dev
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 mai  25 09:37 dns
drwxr-xr-x 113 root   root   12288 juni  2 08:23 etc
drwxr-xr-x  4 root   root   4096 aug. 26 2014 home
drwxr-xr-x 17 root   root   4096 mars 14 10:33 lib
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 mars 14 10:32 lib32
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 mars 14 10:31 lib64
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 mars 14 10:32 libx32
drwx------  2 root   root   16384 juni 20 2013 lost+found
drwxr-xr-x  4 root   root   4096 juni 20 2013 media
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 des. 19 2014 mnt
drwxr-xr-x  5 root   root   4096 april 22 00:48 opt
dr-xr-xr-x 291 root   root     0 mars 20 05:00 proc
drwx------ 37 root   root   4096 juni 10 10:30 root
drwxr-xr-x 26 root   root   1200 juni 10 10:43 run
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 mars 14 10:54 sbin
drwxrwxrwx 11 root   root   4096 mars 11 09:26 srv
dr-xr-xr-x 13 root   root     0 mars 20 05:00 sys
drwxrwxrwt  5 root   root   12288 juni 10 10:44 tmp
drwxr-xr-x  2 root   root   4096 juni  8 2015 trash
drwxr-xr-x 13 root   root   4096 feb. 22 12:14 usr
drwxr-xr-x 12 root   root   4096 juni 20 2013 var

Chroot til rootpartisjon

Når du har funnet din rootpartisjon, må vi chroote til den, slik at vi ikke bare endrer rootpassordet på rescuesystemet. Skriv følgende kommando for å chroote din rootpartisjon:

chroot /mnt/sda1 (eller sda2)

Du kan nå endre rootpassord ved å skrive:

passwd root

Fyll inn ditt nye passord to ganger. Når du skriver passordet vil ingenting fremkomme på skjermen. Dette er normalt og et sikkerhetstiltak.

Ønsker du å bytte passord på en annen bruker enn root, skriver du enkelt:

passwd BRUKERNAVN

Når du er ferdig skriver du exit etterfulgt av reboot. Serveren starter da i normal modus og ditt rootpassord er endret.

Last updated on 22nd Sep 2021