Tvungen disksjekk

Noen ganger oppstår det hendelser som gjør at filsystemet må sjekkes for feil. Årsaker til dette kan være mange, men ofte hvis serveren henger seg eller ikke skrur seg av på korrekt måte er dette klokt å utføre.

Ved oppstart vil de aller fleste operativsystemer gjøre dette selv. Noen ganger stopper denne prosessen opp å du bør kjøre opp serveren i Rescuemodus og kjøre disksjekk manuelt.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Om det er alvorlige feil på filsystemet kan disse kommandoene gjøre vondt verre. Du kjører disse på egen risiko.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Start serveren i rescuemodus, eller benytt IPMI/KVM

Gå til Hvordan starte i rescuemodus for mer informasjon.

Sjekk dine harddisker med fsck

for i in `seq 1 9`; do fsck -y /dev/sda$i;done

Denne kommandoen utfører en disksjekk, og reparerer eventuelle feil på alle partisjoner på disken. Det er normalt at du får enkelte feilmeldinger underveis, blant annet om du har en SWAP-partisjon. Du kan oppleve at kommandoen feiler å ikke finner partisjoner. Dette får du fordi disken ikke inneholder fler partisjoner (vi sjekker alt fra 1 til 9).

Finner kommandoen feil på en harddisk vil disse blir rettet automatisk. For å sjekke flere disker erstatter du sda med f.eks sdb eller sdc.

Start serveren på normalt vis

Når du er ferdig med disksjekk starter du serveren i normal modus. Dette gjør du ved å skrive reboot.

Last updated on 22nd Sep 2021