Diagnosere feil på harddisk

Smartmontools er et verktøy for å sjekke og monitorere harddisker ved å benytte SMART-teknologien (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System).

Den inneholder to deler:

 • smartd - en daemon som kjører i bakgrunnen å kontinuerlig sjekker harddisken(e) din(e).
 • smartctl - et verktøy for å vise et øyeblikksbilde av din harddisks helse.

Alle moderne harddisker støtter SMART-teknologien.

Installere smartmontools

CentOS

yum install smartmontools -y

Debian/Ubuntu

apt-get install smartmontools -y

FreeBSD

pkg install smartmontools

Sjekk av server med en eller flere single harddisker

Det er enkelt å sjekke SMART-statusen på dine harddisker. Kjør bare følgende kommando:

smartctl -a /dev/sda

sda refererer til din første harddisk. Om du har flere harddisker heter disse gjerne sdb, sdc osv.

Sjekk av server med hardware RAID

Våre servere med hardware raid benytter i de aller fleste tilfeller LSI/3Ware-kontrollere. Kommandoen er veldig lik som over:

smartctl -a /dev/twa0 -d 3ware,0

3ware,0 refererer til den første harddisken. m du har flere harddisker heter disse gjerne 3ware,1, 3ware,2 osv.

Start en test av harddisken(e)

For å starte en test av dine harddisker manuelt kjører du en av to kommandoer. Den ene er en kort, rask test, hvor den andre er en lengre og mer grundig test.

smartctl -t short /dev/sda


smartctl -t long /dev/sda

Når testen har fullført kan du se resultatene ved å skrive:

smartctl -l selftest /dev/sda

Hvis du oppdager feil/problemer med en harddisk

Åpne en support ticket og be om at harddisken skiftes ut. Det er viktig at du inkluderer serienummeret, samt kopi av smartctl-loggen i ticketen.

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   Western Digital RE4 Serial ATA
Device Model:   WDC WD5003ABYX-01WERA1
Serial Number:  WD-WMAYP5453158 <---------- Serienummeret
LU WWN Device Id: 5 0014ee 00385d526
Firmware Version: 01.01S02
User Capacity:  500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Size:   512 bytes logical/physical
Last updated on 22nd Sep 2021