Stabilitetsproblemer

Opplever du problemer med stabiliteten på din server, for eksempel at den kræsjer eller foretar en omstart er det et par punkter du bør sjekke.

 • Sjekk at serveren kjører siste "Stable" versjon av operativsystemet.
 • Sjekk ramforbruket på din server med kommandoen "free -m". Hvis det er store tendenser til SWAP-bruk anbefaler vi at du undersøker konfigurasjonen i din programvare.
 • Utfør sjekk av harddisken med smartmontools

Det er kjent at Debian Unstable kan forårsake kræsj på enkelte servere. Installèr en standard Debian Stable-kernel for å løse dette problemet.

Høy CPU last

I dette første steget undersøker du om det er programvare som tar unødvendig mye ressurser, eller stikker seg ut på noen som helst måte.

Kommandoene top og htop er gode verktøy.

Ofte er ikke htop installert fra før av på standard distribusjoner. 
For å installere kjører du følgende kommando:

Debian/Ubuntu: apt-get install htop -y
FreeBSD: pkg install htop
CentOS: yum install htop -y

Både top og htop viser deg prosessene på serveren som tar mest CPU og RAM. Du kan sortere etter flere kriterier. Høy load på enkelte prosesser kan være normalt om du har mye trafikk, men det kan også indikere et problem.

Start top eller htop og å se om enkelte prosesser stikker seg ut. MySQL er blant andre prosesser som kan ta mye CPU-kraft. Om så er tilfellet sjekker du MySQL-konfigurasjonen for feil.

Høy forbruk av RAM / SWAPPING

Om din server indikerer at du benytter SWAP-partisjonen på harddisken har den i de fleste tilfeller for lite minne. Ta kontakt med oss for å oppgradere (hvis mulig). Det kan også være en konfigurasjonsfeil.

For å sjekke dette kjører du kommandoen free -m

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7987    1742    2403     27    3841    6176
Swap:     13291     216    13075

I dette eksemplet bruker serveren 216MB SWAP. Det betyr ikke at noe er galt, men som oftest skal ikke serveren benytte seg av SWAP-lagring istedenfor RAM. Du kan ha for lite RAM om serveren indikerer bruk av SWAP.

Last updated on 22nd Sep 2021