Hvordan legger jeg til en ekstra IP-adresse?

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du legger til en ekstra IP-adresse på din server. Vi antar følgende:

 • Din hovedadresse er 84.234.221.100.
 • Du har bestilt en ekstra IP-adresse og har blitt tildelt 84.234.221.101.

Hvert av eksemplene under vil konfigurere den ekstra IP-adressen til å komme opp automatisk etter oppstart. Du kan teste om IP-adressen er konfigurert ved å pinge den med kommandoen ping [IP_ADRESSE] fra din klientmaskin.

CentOS

 1. Opprett filen /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1.
 2. Fyll filen med følgende:
DEVICE=eth0:1
BOOTPROTO=static
IPADDR=84.234.221.101
ONBOOT=yes
 1. Aktivèr IP-adressen ved å skrive
ifup eth0:1

Debian/Ubuntu

 1. Legg til følgende linjer i /etc/network/interfaces:
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 84.234.221.101
netmask 255.255.255.0
 1. Aktivèr IP-adressen ved å skrive
ifup eth0:1

FreeBSD

 1. Åpne filen /etc/rc.conf.
 2. Lokalisèr linjen som starter med ifconfig_XX
 3. Identifisèr nettverkskortet XX
 4. Legg til følgende linje:
ifconfig_XX_alias0="84.234.221.101 netmask 255.255.255.0"
 1. Du erstatter XX med ditt nettverkskort.
 2. Aktivèr IP-adressen ved å skrive
/etc/rc.d/netif restart && /etc/rc.d/routing restart
Last updated on 31st Jul 2019