Webmail

Hosted Exchange

Har du Hosted Exchange hos oss har vi to miljøer hvor vi drifter epost. Disse kalles HOSTING og ASP. Du er nok godt kjent med hvilket miljø din epost tilhører.

For HOSTING gjelder følgende URL: https://epost.terrahost.no/owa/

For ASP gjelder følgende URL: https://aspmail.terrahost.no/owa/

For kunder med webhotell

Du når webmail for ditt domene ved å gå til http://[DITT_DOMENE]/webmail. Av enkelte årsaker kan det være at dette ikke fungerer for nettopp ditt domene.

Adressen som da gjelder er spesifikk til hvilken webserver ditt domene ligger på. Gå til http://web[XX].terrahost.no/webmail, hvor du erstatter [XX] med webserveren du ligger på.

Last updated on 22nd Sep 2021