Oppsett av PPTP VPN på Debian/Ubuntu

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du setter opp en PPTP VPN-server på Debian/Ubuntu.

Installèr PPTPD

Installèr PPTPD med kommandoen:

apt-get update
apt-get install pptpd -y

Legg til brukere

Vi ønsker selvsagt ikke at alle skal få tilgang til serveren. Derfor er det viktig å opprette kontoer. Dettes gjøres i filen /etc/ppp/chap-secrets.

Legg til brukere med følgende format:

[brukernavn] pptpd [passord] [ip]

*[ip] erstatter du med IPen du kobler fra. Om du ønsker å koble til fra overalt setter du bare **

Endre PPTPD-innstillingene

Det er et par parametere vi må endre. Åpne fileditoren til filen /etc/pptpd/pptpd.conf.

Se etter parameterene localipog remoteip. Fjern firkanten (#) foran linjen slik at parameterene trer i kraft. Endre localip til din servers IP-adresse. Vet du ikke hva denne er så finner du den i Control.

Parameteret remoteip er IP-rangen dine klienter vil få. For eksempel kan du sette følgende IP-range: 192.168.0.100-200. Det er opp til deg hva du ønsker å bruke.

Oppdatèr sysctl.conf

Åpne /etc/sysctl.conf og legg til linjen net.ipv4.ip_forward=1. Eksisterer linjen allerede endrer du bare verdien fra 0 til 1.

Endringene trer i kraft når du kjører kommandoen

sysctl -p
Last updated on 31st Jul 2019